Protestantse Gemeente Culemborg

Jubileum HenriOp zondag 5 februari vierde onze gemeente dat ds. Henri Veldhuis 25 jaar predikant is van de Barbara Wijk-gemeente. Het werd een prachtige kerkdienst en een hartverwarmend feest waarin Henri werd omgeven door heel veel hartelijkheid en creativiteit.

Hier de foto's, een kort verslag in de Culemborgse Courant en een video van het gesprek met Daoud Nassar

In deze dienst was een bijzondere gast: Daoud Nassar, Palestijn, christen en leider van het project Tent of Nations bij Bethlehem (Palestina). In plaats van de preek sprak Henri Veldhuis met Daoud Nassar over 'de betekenis van Jezus'. Daoud's persoon en woorden maakten veel indruk. Tijdens de kerkdienst werd bovendien een collecte gehouden voor Tent of Nations.
Het was de wens van Henri geen persoonlijk cadeau te ontvangen, maar hij kreeg het toch...! Hij hoopte op een financiële bijdrage voor de reis- en verblijfkosten van Daoud Nassar. En ook dat gebeurde, er werd heel gul gegeven!