Protestantse Gemeente Culemborg

LvdWIn de ochtenddiensten van beide gemeenten wordt steeds een kinderlied gezongen, passend bij het thema van de dienst. De lijst van 'Lied van de week' kan met bijbehorende muziekbestanden en teksten tevoren worden toegezonden aan belangstellende kinderen en hun ouders. Aanmelding daarvoor is mogelijk bij ds. Veldhuis.

De liederen die in de Barbara gemeente worden gezongen:

 

 Datum

 Lied

11 juni Eens zal er vrede zijn (AWN IV,12)
18 juni Zie de zon, zie de maan (Ps. 8b)
25 juni Help mij om stil te zijn (Ok4kids)
2 juli De herder heeft zich niet vergist (Gez. 184)
   
Zomervakantie  Er is geen Lied van de Week
   
27 augustus Onze Vader (Gez. 371)
3 september Voor mij is geluk (Gez. 783)
10 september Dank U voor deze nieuwe morgen (Gez. 218)

AWN: Alles wordt nieuw
EL: Evangelische liedbundel
GoZ: Geroepen om te zingen
MAW: Met andere woorden