Protestantse Gemeente Culemborg
LvdWIn de ochtenddiensten van beide gemeenten wordt steeds een kinderlied gezongen, passend bij het thema van de dienst. De lijst van 'Lied van de week' kan met bijbehorende muziekbestanden en teksten tevoren worden toegezonden aan belangstellende kinderen en hun ouders. Aanmelding daarvoor is mogelijk bij ds. Veldhuis.

De liederen die in de Barbara gemeente worden gezongen:

 

 Datum

 Lied

 40-dagentijd Afwisselend - gekozen door de predikant - uit:
Ik zal er zijn voor jou (MAW 24)
Kijk eens om je heen (AWN II, 28)
1 april De Heer is waarlijk opgestaan (AWN I,27)
8 april In het begin lag de aarde verloren (Gez. 162)
15 april Als je geen liefde hebt voor elkaar (AWN III,19)
22 april Onze Vader (Gez. 371)
29 april Zeshonderd jaar is Noach oud (Gez. 163b)
6 mei Zeshonderd jaar is Noach oud (Gez. 163b)
13 mei Lied onder de regenboog
20 mei 't Is feest vandaag (Gez. 683)

AWN: Alles wordt nieuw
EL: Evangelische liedbundel
GoZ: Geroepen om te zingen
MAW: Met andere woorden