Protestantse Gemeente Culemborg
LvdWIn de ochtenddiensten van beide gemeenten wordt steeds een kinderlied gezongen, passend bij het thema van de dienst. De lijst van 'Lied van de week' kan met bijbehorende muziekbestanden en teksten tevoren worden toegezonden aan belangstellende kinderen en hun ouders. Aanmelding daarvoor is mogelijk bij ds. Veldhuis.

De liederen die in de Barbara gemeente worden gezongen:

 

 Datum

 Lied

 21 januari  Gez. 531 (‘Jezus die langs het water liep’)
 4 februari  Gez. 274 (‘Wij komen hier ter ere van uw naam’)
 11 februari  Gez. 935 (‘Je hoeft niet bang te zijn’)
 40-dagentijd  Afwisselend - gekozen door de predikant - uit:
 Ik zal er zijn voor jou (MAW 24)
 Kijk eens om je heen (AWN II, 28)

AWN: Alles wordt nieuw
EL: Evangelische liedbundel
GoZ: Geroepen om te zingen
MAW: Met andere woorden