Protestantse Gemeente Culemborg

Het pastoraat is de taak van het College van het Pastoraat. Het wijkcollege van het Pastoraat van de Barbara bestaat uit de predikant (de voorzitter), de ouderenpastor, de pastoraal ouderlingen en de pastoraal medewerkers, de voorzitter en secretaris van de wijkkerkenraad en de medewerkers jeugdwerk. Het wijkcollege van het Pastoraat van de Open Hof bestaat uit de predikant, de pastoraal buurtouderlingen, de pastoraal medewerkers, de jeugdouderling en de medewerker jeugdwerk.

Voor pastoraat kunt u terecht bij de volgende personen:

Lees meer...

Pastoraat is het omzien naar elkaar in woord en daad in Gods naam. In een mensenleven vinden vaak vreugdevolle gebeurtenissen plaats, zoals doop en huwelijk, maar helaas ook verdrietige, zoals ziekte en rouw. Het is belangrijk dat deze gebeurtenissen in de gemeente met elkaar gedeeld kunnen worden en dat de gemeenteleden in deze situatie aandacht aan elkaar geven.

Officieel gelden voor de wijkgemeenten geografische grenzen: het noorden van Culemborg valt onder de Barbara gemeente, het zuiden onder de Open Hof gemeente. Zie de plattegrond met de grens tussen de twee wijken.

In de praktijk blijven de leden die op het moment van de fusie (1 januari 2011) tot een bepaalde wijkgemeente behoorden, ook daarna bij diezelfde wijkgemeente (tenzij ze bewust een andere keuze maken). Voor nieuwingekomenen gelden in principe de geografische grenzen.

Ten behoeve van het pastoraat zijn beide wijkgemeenten verdeeld in buurten. Zie hiervoor Wijken en buurten.

Voor drie dagen per week (18 uur) is aan de Barbara gemeente een ouderenpastor verbonden: Yolanda van der Stelt. Zij onderhoudt contact met gemeenteleden die ouder zijn dan 65 jaar. Zij gaat voor in uitvaartdiensten.