Protestantse Gemeente Culemborg

Zondag bereikte ons het verdrietige bericht dat onze ouderenpastor en gemeentelid Kees Vernooij is overleden.
In de weekbrief van 18 juni jl. liet hij ons weten hij dat hij ongeneeslijk ziek was. Nog geen zes weken later berichtte zijn vrouw Yvonne dat Kees op zondag 26 juli is gestorven. We wisten dat zijn situatie in de afgelopen weken verslechterde, maar dat het einde zo snel kwam, hadden we niet verwacht.


We denken aan zijn vrouw Yvonne en hun kinderen en kleinkinderen, die hun man, vader en opa moeten missen. We leven met hen mee en bidden dat God hen wil bij staan in deze moeilijke tijden.
Als Protestantse Gemeente Culemborg verliezen we een toegewijde ouderenpastor op wie nimmer een vergeefs beroep werd gedaan. Ook in vacante periodes heeft hij veel voor de gemeente betekend. Met dankbaarheid denken we terug aan zijn vriendelijke toon en warme woorden voor menig gemeentelid.

We zullen Kees erg missen!


De Kerkenraad van de Protestantse Gemeente Culemborg