Protestantse Gemeente Culemborg

De kerkdienst van 4 oktober is via deze link terug te kijken.
 
U kunt de dienst ook beluisteren via kerkdienstgemist.nl.

De liturgie voor deze dienst kunt u hier vinden.

In de kerkdienst was er ook een moment voor de collecte ingeruimd: u kunt uw bijdrage aan de collecte overmaken op de hieronder genoemde bankrekening. De gemiddelde opbrengst van de collecte op een zondag is verdeeld in een verhouding van 60% voor de diaconie en 40% voor de kerkdienst. U kunt één bedrag overmaken en dat bedrag zal dan in deze verdeling bestemd worden voor de diaconie (voor Stichting Cards - India) en de kerkdienst. Het banknummer is: NL15 RABO 0373 7365 17 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Culemborg, onder vermelding van 'kerkdienst 4 oktober 2020'.