Protestantse Gemeente Culemborg

De kerkdienst van 18 oktober is hier terug te luisteren. 
 
U kunt de dienst ook terugluisteren via kerkdienstgemist.nl.

De liturgie voor deze dienst kunt u hier vinden.

In de kerkdienst wss er ook een moment voor de collecte ingeruimd: u kunt uw bijdrage aan de collecte overmaken op de hieronder genoemde bankrekening. De gemiddelde opbrengst van de collecte op een zondag is verdeeld in een verhouding van 60% voor de diaconie en 40% voor de kerkdienst. U kunt één bedrag overmaken en dat bedrag zal dan in deze verdeling bestemd worden voor de diaconie (voor Werelddiaconaat in Rwanda) en de kerkdienst. Het banknummer is: NL15 RABO 0373 7365 17 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Culemborg, onder vermelding van 'kerkdienst 18 oktober 2020'.