Protestantse Gemeente Culemborg

De kerdienst van zondag 6 juni kunt u hier terugkijken. 
 
U kunt de dienst ook beluisteren en terugluisteren via kerkdienstgemist.nl.

De liturgie voor deze dienst kunt u hier vinden.

n de kerkdienst was ook een moment voor de collecte ingeruimd, een deel voor de diaconie (voor het Werelddiaconaat, hulp aan Syrische vluchtelingen) (60%) en een deel voor de kerkdienst en het eigen kerkenwerk (40%). 

U kunt uw bijdrage alsnog overmaken op het volgende banknummer: 

NL15 RABO 0373 7365 17 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Culemborg, onder vermelding van 'kerkdienst 6 juni'.