Protestantse Gemeente Culemborg

OuderenmiddagenIedere tweede woensdag van de maand worden in de Open Hof middagen voor ouderen georganiseerd vanaf september en tot en met mei.
Contactpersonen: Mw. A.G.J. (Angeniet) van den Berg-van Herwaarden, tel. 534480,
Mw. I.E. (Rennie) van Leeuwen-Brandhorst, tel. 502565, Mw. Y. (Yvonne) Vernooij-Verweij, tel. 518817

Vanaf 1 januari 2011 is Yolanda van der Stelt-van den Berg (1965) aangesteld als ouderenpastor voor de Barbara gemeente voor drie dagen per week (18 uur). Zij onderhoudt contact met gemeenteleden die ouder zijn dan 65 jaar. Zij gaat ook voor in uitvaartdiensten.

RoosevelthuisElk jaar gaan ook vanuit onze gemeenten gehandicapten, langdurig zieken of ouderen die niet meer zelf op vakantie kunnen, een week op vakantie naar het Nieuw Hydepark (voorheen het Roosevelthuis) in Doorn. In de kosten hiervan kunnen de diaconieën zo nodig bijdragen. Wilt u meer informatie over deze vakantieweken? Neem dan contact op met de diaconie.

ZiekenhuisBent u ernstig ziek of wordt u opgenomen in het ziekenhuis? Stel de predikant en de buurtouderling (of pastoraal medewerker) op de hoogte. In de Barbara gemeente is voor gemeenteleden ouder dan 65 jaar de ouderenpastor het aanspreekpunt in plaats van de predikant.