Protestantse Gemeente Culemborg

Omdat het is gebleken dat niet iedereen de weekbrief van de startzondag heeft gelezen hier nog een keer het volgende:


In de afgelopen weken zijn er in de Protestantse Gemeente van Culemborg rond de diensten een aantal ingrijpende wijzigingen geweest. Daarom lijkt het ons goed een korte uitleg bij de gang van zaken rond o.a. de diensten in de afgelopen weken en de komende tijd, zoals we dat proberen te plannen na het verlies van Henri Veldhuis, aan u voor te leggen.


In de maand september zijn er nauwelijks diensten in Open Hof, slechts een op 30 september. Voor trouwe Open Hof-gangers, mensen die gehecht zijn aan Open Hof, is dit niet fijn. Door afspraken, sommige met een heel persoonlijke reden, die al voor de vakantie gemaakt waren en die we niet konden afzeggen, ontstond de situatie dat er 4 weken achter elkaar geen dienst is in Open Hof. Als gezamenlijke kerkenraad hebben we gemeend dat we de Barbara wijkgemeente zoveel mogelijk moesten steunen en wilden we er voor elkaar zijn. Dan is het fijn als je 'in je eigen huis' kunt zijn. Dat betekende dus dat de mensen van de wijkgemeente van de Open Hof wat meer 'uithuizig' zijn in de maand september. 

 

Vanaf 30 september zijn er ook iets meer gezamenlijke diensten dan in het oorspronkelijk rooster gepland stonden en daarbij hebben we zoveel mogelijk de diensten gelijkelijk over de Barbarakerk en de Open Hof verdeeld. Dit rooster wordt op 18 september in de Algemene kerkenraad voorgelegd en bij goedkeuring vastgesteld. 

In de komende weken zullen zaken zoals "hoe het pastoraat in te richten in deze tijd" bekeken worden. Met ingang van deze week vormen Henk Stokking, Cees van Bockel, Yolanda van de Stelt en Elsje Braam een afstemmingsgroep waarmee we wekelijks bij elkaar komen om in voorkomende situaties te kunnen beraadslagen wat wijsheid is om te doen. Waar nodig zullen Judith Ton, voorzitter kerkrentmeesters, en/of Jan Jacob van Dijk, voorzitter Algemene Kerkenraad, aansluiten. Zo hopen we met elkaar de verantwoordelijkheid te nemen en te dragen voor de veranderingen die er noodgedwongenzullen zijn in deze situatie van verlies. Het verwerken van dit verlies zal tijd vragen. Hoeveel tijd is niet van tevoren te zeggen. We leven bij de dag en roeien met de riemen die we hebben. Te gelegener tijd kijken we verder vooruit.

In de afgelopen weken hebben veel mensen te kennen gegeven dat ze zien dat er saamhorigheid is en dat we elkaar dragen in dit verlies. Er is goede moed en hoop dat we er met elkaar uitkomen en de toekomst gezamenlijk tegemoet mogen treden. In dit alles mogen we ons gedragen weten door de niet aflatende trouw van de Eeuwige en de liefde van Zijn Zoon Jezus Christus. 

Met een hartelijke groet,

Ds. Elsje Braam en Jan Jacob van Dijk