Protestantse Gemeente Culemborg

Kerkinactie logoDe werkgroep Kerk in Actie Culemborg wil gemeenteleden bewust maken van zending en diaconaat buiten Nederland en werft hier geld voor. Elk jaar zijn er twee gezamenlijke kerkdiensten, waarin bijzondere aandacht wordt geschonken aan projecten van Kerk in Actie.

Op 10 maart start het nieuwe project. Wij gaan aan de gang met India. In de loop der tijd zullen we meer informatie op de website plaatsen. Op 10 maart komt een medewerker van Kerk in Actie die al een aantal keer in India geweest is ons het een en ander vertellen over de projecten in het land.

 

Lees meer...

kerk in actie

Het evangelie leert ons dat we mogen werken aan Gods vrede en gerechtigheid op aarde. Kerk in Actie Culemborg (KiAC) ondersteunt daarom waardevolle initiatieven, via christelijke partnerkerken en organisaties wereldwijd. Daarvoor wordt op verschillende manieren draagvlak gezocht binnen de PKN-gemeente Culemborg.