Protestantse Gemeente Culemborg

groenekerk2Elke twee jaar kiezen we een land, waarin projecten financieel worden gesteund.
Door middel van foto’s (powerpoints), filmpjes en informatie op de weekbrief wordt duidelijk gemaakt wat de projecten inhouden.
We maken meestal een keuze uit de projecten van de landelijke Kerk in Actie.
Ieder jaar wordt er in een speciale kerkdienst aandacht besteed aan de projecten van het desbetreffende land.
Zo zijn we actief geweest voor projecten in Oeganda en India en steunen we nu de volgende projecten in Indonesië:
- Sterke vrouwen in de kerk op Papoea.
- Een betere toekomst voor straatkinderen in Yogyakarta.
- Hapin (Dit project valt niet onder Kerk in Actie.)
- Een beter inkomen voor Javaanse boeren.
- Kerk versterkt werk en positie van boeren op Zuid-Sumatra.

Ieder jaar organiseren we een Paasgroeten-actie: er worden kaarten gestuurd naar gedetineerden in binnen- en buitenland.

Ook houden we jaarlijks een soep- of stamppotactie, waarbij de opbrengst bestemd is voor de projecten in het land dat we financieel steunen.

veilinghamerDoe vandaag nog mee met de online veiling 'Wees warmhartig'!


Op 5 september 2021, de dag van de startdienst, is de online veiling van start gegaan om de actie 'Wees warmhartig' te ondersteunen. Net als bij de eerdere veilingen in onze gemeente kunt u een dienst of product aanbieden, waarop andere gemeenteleden kunnen bieden. Lees hier meer over de veiling en doe mee!

20210523 Pinksteren De Pinksterdienst op 23 mei in de Open Hof was in twee opzichten bijzonder: in de eerste plaats was het sinds lange tijd weer mogelijk om met 30 gemeenteleden fysiek bij elkaar te komen. Daarnaast was deze dienst het startsein voor de actie Wees warmhartig. Met deze actie vraagt de gemeente aandacht voor de schrijnende problemen die in arme landen zijn ontstaan door de coronapandemie.
(Klik hier voor de foto's van deze dienst)

 

Lees meer...

kopie aTijdens de startzondag op 8 september in de Barbarakerk hebben we onze projecten in India gepromoot. Via de beamer konden mensen zien waar het collectegeld naar toe gaat.

kopie b
Er zijn projecten om kinderarbeid tegen te gaan, door ouders te stimuleren om hun kinderen naar school te laten gaan. (SAVE) We hopen op steun vanuit de gemeente, zodat veel volwassenen en kinderen in India geholpen kunnen worden.

Lees meer...