Protestantse Gemeente Culemborg
20210523 Pinksteren

De Pinksterdienst op 23 mei in de Open Hof was in twee opzichten bijzonder: in de eerste plaats was het sinds lange tijd weer mogelijk om met 30 gemeenteleden fysiek bij elkaar te komen. Daarnaast was deze dienst het startsein voor de actie Wees warmhartig. Met deze actie vraagt de gemeente aandacht voor de schrijnende problemen die in arme landen zijn ontstaan door de coronapandemie.
(Klik hier voor de foto's van deze dienst)


Lees meer...

kerk in actie

Het evangelie leert ons dat we mogen werken aan Gods vrede en gerechtigheid op aarde. Kerk in Actie Culemborg (KiAC) ondersteunt daarom waardevolle initiatieven, via christelijke partnerkerken en organisaties wereldwijd. Daarvoor wordt op verschillende manieren draagvlak gezocht binnen de PKN-gemeente Culemborg.  

 

kopie aTijdens de startzondag op 8 september in de Barbarakerk hebben we onze projecten in India gepromoot. Via de beamer konden mensen zien waar het collectegeld naar toe gaat.

kopie b
Er zijn projecten om kinderarbeid tegen te gaan, door ouders te stimuleren om hun kinderen naar school te laten gaan. (SAVE) We hopen op steun vanuit de gemeente, zodat veel volwassenen en kinderen in India geholpen kunnen worden.

Lees meer...

kerk in actieIn de 40-dagentijd is het thema van kerk in Actie “een nieuw begin”. Op zondag 10 maart, de eerste zondag van de 40-dagentijd, zijn we tijdens een gezamenlijke dienst in de Open Hof, gestart met u te informeren over onze projecten in India.
We hebben gekozen voor projecten die kinderarbeid tegen gaan, zowel op het platteland als in de kledingindustrie en om kwetsbare vrouwen te helpen in hun eigen levensonderhoud te voorzien.
We hadden Jaantje Vink uitgenodigd om zowel in de dienst als na afloop, te vertellen over haar ervaringen in India. Zij is regio-medewerkster van Kerk in Actie landelijk en meerdere keren op bezoek geweest bij organisaties waar wij steun aan verlenen.

Lees meer...

Kerkinactie logoDe werkgroep Kerk in Actie Culemborg wil gemeenteleden bewust maken van zending en diaconaat buiten Nederland en werft hier geld voor. Elk jaar is er 1 gezamenlijke kerkdienst waarin bijzondere aandacht wordt geschonken aan projecten van Kerk in Actie.

Op 10 maart start het nieuwe project. Wij gaan aan de gang met India. In de loop der tijd zullen we meer informatie op de website plaatsen. Op 10 maart komt een medewerker van Kerk in Actie die al een aantal keer in India geweest is ons het een en ander vertellen over de projecten in het land.

 

Lees meer...