Protestantse Gemeente Culemborg

Landbouw
Boerinnen planten en sorteren samen de zoete aardappelsIn Noord-Oeganda heeft het twee decennia durende gewapende conflict praktisch alle sectoren van de maatschappij tot stilstand gebracht. De meeste huishoudens hebben niet voldoende voedsel en niet genoeg gevarieerd voedsel. Veel jonge kinderen en zwangere vrouwen zijn ondervoed.
Een aantal partners van Kerk in Actie met veel kennis over voedselzekerheid werken samen om de levensomstandigheden van de bewoners van het zeer arme Lango-district te verbeteren. Arme boeren, jongeren en boerinnen, die hoofd van het huishouden zijn, zijn voor hun inkomen afhankelijk van een klein stukje landbouwgrond. Ze leren samen hoe ze dit stukje grond het beste kunnen bewerken. Uiteindelijk doel is voedselzekerheid voor 9.000 huishoudens.

 

Bijna de helft leeft onder de armoedegrens  In het Lango-district is 96 procent van de huishoudens afhankelijk van landbouw voor hun inkomen. Hun leven raakte totaal ontwricht door de conflicten, die twintig jaar duurden. De meeste mensen hebben een zeer laag inkomen en er zijn weinig asisvoorzieningen. Bijna de helft van de bevolking leeft onder de armoedegrens, terwijl dat in de restvan het land een kwart is. Kinderen en volwassenen overlijden, omdat er te weinig (gevarieerd) voedsel is en te weinig gezondheidsvoorzieningen.

 

Problemen in samenhang aanpakken
Er worden verschillende problemen aangepakt: het gebrek aan technische vaardigheden en kennis op het gebied van landbouw, de lage toegang tot de productiebronnen, de lage inkomens, onderwerpen die samenhangen met klimaatverandering, hiv/aids, seksueel geweld tegen vrouwen en andere vormen van geweld, de gebrekkige toegang tot kredietverstrekking, slechte hygiëne en sanitaire voorzieningen, en het gebrek aan infrastructuur zoals wegen en markten.

 

Zorgen voor een betere verkoop van productenBoerin oogst haar chilipepers
De boeren hebben maar heel kleine stukjes land die zij bovendien met primitieve landbouwgereedschappen bewerken. Wat zij produceren kunnen ze alleen maar lopend naar de markt brengen. Op de markt kunnen zij hun producten niet goed opslaan en de wegen zijn slecht. Om een betere productie te krijgen moeten de boeren hun producten ook op een betere manier kunnen verkopen. Zij moeten namelijk altijd wel een deel van hun oogst verkopen om aan hun verplichtingen te kunnen voldoen. Daarom is het verbeteren van de markt een belangrijk onderdeel van het project.