Protestantse Gemeente Culemborg

Vluchten naar de stad voor een beter leven

oeganda1Naar schatting leven ruim 10.000 kinderen uit de Noord-Oegandese regio Karamoja op straat in Kampala,500 kilometer van hun geboorteregio. De kinderen ontvluchtten de bloedige burgeroorlog, de droogte en armoede samen met hun ouders, broers of zussen of helemaal alleen. Ze hoopten op een beter leven in de stad. Maar de realiteit is dat ze vaak op straat belanden en soms zelfs het contact met hun familie kwijt raken. Kleine kinderen worden door hun ouders de straat op gestuurd om te bedelen.

Meisjes werken vaak als huishoudelijke hulp in ruil voor eten, kleding, onderdak en medische zorg en lopen hiermee het risico op seksuele uitbuiting. De bewonders van de Oegandese hoofdstad ergeren zich aan de kinderen en de politie pakt hen vaak keihard aan. Het stadsbestuur van Kampala wil geen bedelende kinderen op straat en stuurt ze met harde hand terug naar Karamoja. Maar velen komen daarna weer terug naar de straten van Kampala. 

 

Complexe problemen, maar goede kansen op een betere toekomst
Inmiddels zijn de tijden veranderd in het noorden van Oeganda. Er is nog altijd spanning tussen diverse bevolkingsgroepen, maar de kansen op een nieuw leven bij terugkomst zijn nu veel groter. De bewoners van Karamoja zijn van oudsher vooral veehouders, maar de laatste jaren wordt er steeds meer landbouw opgezet in het gebied. Er zijn nieuwe mogelijkheden voor mensen die terugkeren vanuit Kampala. Ze kunnen een nieuw leven beginnen in een vertrouwde omgeving. De vijf partners van Kerk in Actie zetten zich hard in om de straatkinderen en hun gezinnen te helpen deze kansen te grijpen. De problemen in de Karamoja zijn ingewikkeld. Het vereist veel visie, samenwerking en geduld om een betere toekomst te bieden. Door intensief samen te werken en de hulp en zorg goed op elkaar aan te laten sluiten, lukt het de organisaties om deze kinderen samen met hun familie een nieuwe toekomst op te laten bouwen.

 

Opvang voor straatkinderen en hereniging met familie
Kerk in Actie werkt samen met verschillende Oegandese partnerorganisaties om de kinderen op straat passend en goed te helpen. Een team van bevlogen sociaal werkers (gecoördineerd door partnerorganisatie ANPPCAN) maakt contact met kinderen die ze op staat tegenkomen: kinderen die rondzwerven, bedelen of proberen iets te verkopen. De sociaal werkers komen zowel uit Kampala als uit Karamoja, waardoor ze de taal spreken van de families die zijn gevlucht. Als het nodig is, gaan ze op zoek naar familie in Kampala. Wil het kind en eventueel zijn familie in Kampala blijven of terug naar Karamoja waar het nu beter is? Als ze in Kampala willen blijven, kijken de sociaal werkers samen met hen welke hulp nodig is. Willen ze de kans grijpen op een nieuw bestaan? Dan gaan de kinderen, eventueel met hun families, samen met de werkers aan de slag met de voorbereidingen. Ze krijgen de gelegenheid om tijdelijk in een van de opvanglocaties in Kampala te wonen via twee organisaties (Kayda en Dwelling Places). Hier worden de volwassenen en kinderen voorbereid op de reis en het nieuwe leven. Ze kunnen even tot rust komen en krijgen behalve onderdak goede voeding en basisgezondheidszorg. Kinderen kunnen bovendien naar school en zich oriënteren op het werk dat ze later willen doen. Tegelijk wordt er gezocht naar familieleden die nog in Noord-Oeganda wonen. Zijn zij bereid om hun vertrokken familieleden weer te verwelkomen in Karamoja en is er woonruimte?

 

Weer terug naar Karamoja
Twee keer per jaar reist een groep van twintig mensen terug naar Karamoja. Als ze in het noorden zijn, worden ze opgevangen door twee andere organisaties (C&D en KCV). Deze organisaties werken aan de ontwikkeling van Karamoja en aan de opvang van kwetsbare kinderen in deze regio. Sociaal werkers begeleiden de verhuizing naar ‘huis’ en assisteren bij het verkrijgen van landbouwgrond, zodat de families weer geld kunnen verdienen. Dan begint het ‘gewone leven’ dankzij een startpakket met zaden en landbouwgereedschap voor de volwassenen. Kinderen kunnen eindelijk weer naar school.

 

Kinderen bij familie en naar school

Het resultaat van deze manier van werken?

School in Orom foto Roel Burggraaf

Vrijwel alle kinderen en hun families geven aan dat

zij nu in Karamoja willen blijven. Hoewel het samenwerkingsverband pas sinds 2013 loopt, blijkt nu al dat dit één van de belangrijkste elementen van het programma is: een kind dat op school zit en het daar naar zijn zin heeft, wil helemaal niet terug naar de straten van Kampala.

 

 

Namens de kinderen en hun families willen we u hartelijk bedanken voor uw ondersteuning van dit werk!