Protestantse Gemeente Culemborg
kerk in actieIn de 40-dagentijd is het thema van kerk in Actie “een nieuw begin”. Op zondag 10 maart, de eerste zondag van de 40-dagentijd, zijn we tijdens een gezamenlijke dienst in de Open Hof, gestart met u te informeren over onze projecten in India.
We hebben gekozen voor projecten die kinderarbeid tegen gaan, zowel op het platteland als in de kledingindustrie en om kwetsbare vrouwen te helpen in hun eigen levensonderhoud te voorzien.
We hadden Jaantje Vink uitgenodigd om zowel in de dienst als na afloop, te vertellen over haar ervaringen in India. Zij is regio-medewerkster van Kerk in Actie landelijk en meerdere keren op bezoek geweest bij organisaties waar wij steun aan verlenen.
Tijdens de dienst konden we filmmateriaal bekijken, met name over de organisatie Sadhana. Deze organisatie probeert kinderen op het platteland naar school te krijgen, dit om de armoedespiraal te doorbreken.
Het thema van deze dienst was kiezen, zowel bij de kindernevendienst als bij de volwassenen. In de lezing uit Lucas gaat het over de verzoeking in de woestijn. Jezus wordt steeds voorgehouden dat hij kan kiezen. De stem die hij hoorde tijdens de verzoeking kon niet van zijn Vader zijn, want in die stem klonk nooit de zorg om de ander door: alleen maar brood voor jezelf en macht om anderen te kunnen onderdrukken. Jezus heeft stand gehouden, omdat zijn hart bij de ander ligt. In die voetsporen mogen wij verder gaan.