Protestantse Gemeente Culemborg
kopie aTijdens de startzondag op 8 september in de Barbarakerk hebben we onze projecten in India gepromoot. Via de beamer konden mensen zien waar het collectegeld naar toe gaat.

kopie b
Er zijn projecten om kinderarbeid tegen te gaan, door ouders te stimuleren om hun kinderen naar school te laten gaan. (SAVE) We hopen op steun vanuit de gemeente, zodat veel volwassenen en kinderen in India geholpen kunnen worden.

In het Priscillacentrum worden jonge vrouwen en meisjes opgevangen en wordt hun een vak geleerd, zodat ze zelfstandig een beroep kunnen uitoefenen.
De stichting Cards wil het onderdrukkende kastesysteem doorbreken, door kinderen van de Dalits huiswerkbegeleiding aan te bieden, maar ook dans, muziek en sport, zodat hun zelfvertrouwen groeit. Ook het verbeteren van de arbeidsomstandigheden in de textielindustrie heeft de volle aandacht van Kerk in Actie.