Protestantse Gemeente Culemborg

KerkinactieDe werkgroep Kerk in Actie Culemborg wil gemeenteleden bewust maken van zending en diaconaat buiten Nederland en werft hier geld voor. Elk jaar zijn er twee gezamenlijke kerkdiensten, waarin bijzondere aandacht wordt geschonken aan projecten van Kerk in Actie.