Protestantse Gemeente Culemborg

KerkklokSinds 1 juli 2019, de datum van de integratie van de beide wijkgemeenten, is er elke zondag nog één ochtenddienst, afwisselend in beide kerkgebouwen (Grote of Barbarakerk en Open Hof). Aanvangstijd is 10.00 uur. 
Op de laatste zondag van het kerkelijk jaar (24 november 2019) en op 1e Kerstdag 2019 is er in beide kerkgebouwen een kerkdienst.  

Zie verder het Kerkdienstenrooster

Koffiedrinken na de dienst 
In de Open Hof is na elke ochtenddienst gelegenheid om met elkaar na te praten bij een kop koffie of thee of een glas limonade. 

In de Barbarakerk is dat ook na elke ochtenddienst, behalve na avondmaalsdiensten.