Protestantse Gemeente Culemborg

VervoerAls u niet op eigen gelegenheid naar de kerk kunt komen, kunt u gebruik maken van de 'autodienst'.
Als u graag opgehaald wilt worden voor een kerkdienst op zondagmorgen, dan kunt u bellen met de chauffeur voor die zondag. Naam en telefoonnummer vindt u in het kerkblad aan de binnenkant van het voorblad of u kunt klikken op het onderstaande rooster.

Contactpersonen autodienst: Adri Slob, tel. 533585 en
                                             Corry van Loenen, tel. 515159.

Hier: rooster autodienst