Protestantse Gemeente Culemborg

jeugdkerk10rswork 3juli2016 01Zondagmorgen 3 juli 2016 was de overstap van de Kinder-nevendienst naar het jeugdwerk.

In de Barbara waren dit vier jongeren: Simone, Esther, Loes en Marlotte (een week later maakte Joyce de overstap); hier de foto's. Annemarieke hield een afscheidspraatje, en daarna keken we naar een mooi filmpje waarin de jongeren zichzelf voorstelden.

Ds. Henri gaf bij iedere jongere de betekenis van hun naam en een mooie, passende Bijbeltekst mee. De jongeren kregen van Liesbeth vanuit de KND een knapzak voor onderweg (water in een dopper, een granenreep, de zegenbede van St. Patrick). Ze maakten letterlijk de overstap: ze liepen onder de poort met regenboog door.

jeugdkerk10rswork 3juli2016 02Dick Hooijer maakte van iedere jongere een foto bij de poort. Deze staan vast ook binnenkort op de website. Aan de andere kant van de poort stonden de jongeren van de Jeugdkerk hen op te wachten. Een aantal werden zelfs verwelkomd met een high-five! In een kring, met de armen over elkaars schouder, ontvingen we de zegen van St.Patrick. De mensen in de kerk deden ook op deze manier mee in de banken. Vervolgens gingen we op de fiets naar de Open Hof. 

In de Open Hof stapte vijf jongeren over naar het jeugdwerk: Isabel, Annelie, Nienke, Linda en Cato. Michael had een prachtig filmpje gemaakt, waarin de tieners werden voorgesteld. Dezelfde rugzak als in de Barbara werd uitgedeeld door Michael. Ds Vonk vertelde prachtig over de betekenis van de namen en vervolgens kregen de tieners de zegen mee. Afsluitend liepen de jongeren over de staptenen die in de rivier lagen naar het jeugdwerk. 


jeugdkerk10rswork 3juli2016 03We kwamen allemaal bij elkaar in een gezamenlijke bijeenkomst van 10RS@work en Jeugdkerk. De Praiseband speelde leuke nummers. We kenden ze niet allemaal, maar zongen mee wat we konden. Dat ging al gauw goed! We hadden het over ezels en engelen in de bijbel. Wist je dat ezels echt niet altijd dom zijn? Zeker niet in het verhaal van Balak en Bileam. Dat was leuk: dat verhaal speelden we na. Iemand was Bileam, iemand de ezel, iemand Balak en we hadden zelfs 2 engelen. De ezel herkende de engel eerder dan Bileam. Ze luisterde beter naar de engel. Ach ja, dat hebben we allemaal weleens; dat we iemand anders nodig hebben om te laten zien hoe iets echt in elkaar steekt en wat God op zo’n moment van ons verwacht. Goed als je iemand hebt op wie je kunt terugvallen. Goed dat we er nooit helemaal alleen voor staan. Dat was gaaf om dit zo te ontdekken d.m.v. bibliodrama.

Na de vakantie gaan 10RS@work (tweede zondag van de maand) en Jeugdkerk (derde zondag van de maand) weer gewoon verder! Dan stappen we door! Kom je ook naar de gezamenlijke startdienst op 4 september?