Protestantse Gemeente Culemborg

De kerkdienst van zondag 12 september is hier terug te kijken.

De liturgie voor deze dienst kunt u hier vinden.

U kunt de dienst ook beluisteren en terugluisteren via kerkdienstgemist.nl.

In de kerkdienst was er ook een moment voor de collecte ingeruimd: u kunt uw bijdrage aan de collecte overmaken op de hieronder genoemde bankrekening. De gemiddelde opbrengst van de collecte op een zondag is verdeeld in een verhouding van 60% voor de diaconie en 40% voor het eigen kerkenwerk. U kunt één bedrag overmaken en dat bedrag zal dan in deze verdeling bestemd worden voor de diaconie (voor Kerk in Actie - noodhulp na aardbeving Haïti) en het kerkenwerk. Het banknummer is: NL15 RABO 0373 7365 17 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Culemborg, onder vermelding van 'kerkdienst 12 september 2021'.