Protestantse Gemeente Culemborg
In verband met het vertrek van Yolanda van der Stelt zoekt de Protestantse Gemeente Culemborg een ouderenpastor, voor 0,5 fte.

Voor de volledige tekst van de vacature-advertentie: klik hier.
Voor de profiel- en procedureschets: klik hier.