Protestantse Gemeente Culemborg

Algemene_kerkenraad

Met de integratie van de twee wijkgemeenten Open Hof en Barbarakerk op 1 juli 2019 zijn de algemene kerkenraad en de beide wijkkerkenraden vervangen door één kerkenraad.

De kerkenraad bestaat uit de ambtsdragers vanuit de Pastoraatsgroep, het college van Diakenen en het college van Kerkrentmeesters. Het moderamen (dagelijks bestuur) bestaat uit de predikanten, de preses (voorzitter), de scriba (secretaris) en een vertegenwoordiger van de pastoraatsgroep en de colleges.

De kerkenraad vergadert in de regel 10 keer per jaar.


Lees meer...