Protestantse Gemeente Culemborg

Officieel gelden voor de wijkgemeenten geografische grenzen: het noorden van Culemborg valt onder de Barbara gemeente, het zuiden onder de Open Hof gemeente. Zie de plattegrond met de grens tussen de twee wijken.

In de praktijk bleven de leden die op het moment van de fusie (1 januari 2011) tot een bepaalde wijkgemeente behoorden, ook daarna bij diezelfde wijkgemeente (tenzij ze bewust een andere keuze maakten). Voor nieuwingekomenen gelden in principe de geografische grenzen.

Ten behoeve van het pastoraat zijn beide wijkgemeenten verdeeld in buurten. Zie hiervoor Wijken en buurten.