Protestantse Gemeente Culemborg
  • Als u voor begeleiding en voor de rouwdienst een beroep wilt doen op de predikant, neem dan zo spoedig mogelijk contact op.
  • Stuur in alle gevallen een bericht van overlijden naar de predikant, de buurtouderling (of de pastoraal medewerker) of de kerkelijke ledenadministratie.
  • De Protestantse Gemeente Culemborg hanteert een kostentarief voor een rouwdienst. Dit tarief bedraagt € 425 voor gemeenteleden, de partner en andere familie van de gemeenteleden in de eerste graad (ook als deze geen gemeentelid zijn), en € 850 voor mensen met een andere relatie tot de gemeente dan hierboven genoemd. Deze tarieven gelden zowel in de Open Hof als in de Barbarakerk.

 

Gedenkhoek voor overledenen
In een van de nissen van de Grote of Barbarakerk staat een gedenktafel. Op de tafel staat, naast een paaskaars en waxinelichtjes, die aangestoken kunnen worden, een houten schaal. Verder hangt er een houten kruis aan de muur en staat er een vaas met een bloem of tak.

Als iemand uit de gemeente overleden is, wordt op de schaal een steen met daarop de naam en de data van geboorte en overlijden neergelegd. Op de laatste zondag van het kerkelijk jaar worden tijdens de dienst de namen van de overledenen genoemd. Na de dienst kunnen de familieleden de steen met de naam in ontvangst nemen.

In de Open Hof staat ook een gedenktafel. Op de tafel staat een Paaskaars en er liggen stenen en waxinelichtjes. Boven de tafel hangt de tekst van een lied van Hanna Lam (De mensen van voorbij). Er wordt een steen toegevoegd als een gemeentelid is overleden, met daarop de naam en de data van geboorte en overlijden van de overledene. Deze steen wordt aan familieleden meegegeven op de laatste zondag van het kerkelijk jaar.