Protestantse Gemeente Culemborg

HuwelijkWilt u uw huwelijk laten inzegenen?

  • Maak zo vroeg mogelijk een afspraak met de predikant.
  • Reserveer het kerkgebouw zo vroeg mogelijk (contactpersonen verhuur: Open Hof en Barbarakerk). 
  • Maak tijdig een afspraak met de koster in verband met de praktische regeling van de kerkdienst.
  • Stuur een trouwkaart naar de predikant, de buurtouderling of de pastoraal medewerker en de kerkelijke ledenadministratie.
  • Hier vindt u de namen en adressen die u daarvoor nodig hebt.