Protestantse Gemeente Culemborg

jeugddienst 29okt2017Op zondag 29 oktober 2017 was er een gezamenlijke jeugddienst met als titel 'Onderweg naar morgen'. De dienst ging over dromen en verwachtingen voor de toekomst van straatjongeren in Kampala, Oeganda (zie het project van Kerk in Actie) en die van ons zelf. 
We keken naar een videogesprek van Emma en Chiara met drie meisjes in Kampala en naar twee schilderijen van Jalke en Loes. En we lazen uit Hebreeën 11, over Abraham, Sara en anderen die ook vanuit hun geloof onderweg waren naar morgen.

Medewerking werd verleend door jongerenkoor Needed.

Hier de foto's en de preek