Protestantse Gemeente Culemborg

De Commissie Liturgie is het aanspreekpunt voor alles wat raakt aan de liturgie van de eredienst in onze gemeente. De commissie, die bestaat uit de predikant, de cantor-organist en enkele andere gemeenteleden, is verantwoordelijk voor de raamliturgie zoals we die sinds enkele jaren gebruiken.
Ze doet ook beargumenteerde voorstellen wanneer op verzoek van de kerkenraad iets aan de raamliturgie gewijzigd moet worden. Dit kan bijvoorbeeld te maken hebben met de wijze waarop het avondmaal gevierd wordt.
Al onze diensten worden in de commissie geëvalueerd.
Ten slotte fungeert de commissie als werkplaats voor nieuwe teksten en composities. Suggesties voor bijvoorbeeld een nieuw kyrielied of credo worden door leden van de commissie uitgewerkt, besproken en beproefd rond de piano.
Het laatste voorbeeld van zo’n nieuw lied is het gedenklied dat in de eredienst gezongen wordt wanneer we stilstaan bij het overlijden van een gemeentelid.


Lees meer: Liturgische teksten en composities

OH gedenktafel

Wanneer een gemeentelid is overleden, wordt tijdens de kerkdienst een steen op de gedenktafel gelegd, met daarop de naam van de overledene en de data van geboorte en overlijden. Terwijl de ouderling de steen op de gedenktafel legt, zal vanaf nu het lied ‘Wij noemen je naam’ klinken. De tekst is van René van Loenen en de muziek van Marijn Slappendel.

Een toelichting van René op de tekst: “Ik vond het nog niet zo gemakkelijk deze tekst te schrijven. Je gebruikt voor zo'n moment van herdenken al gauw te grote woorden, te dwingend of te zwaar van toon. Het is daarom een uiterst sober lied geworden met korte regels, niet in een heel soepel ritme, maar eerder 'stamelend': twee strofen met de regel 'om wie je was' en één strofe met de regel 'om wie je bent'. De dood is onomkeerbaar. Je wordt niet meer wie je was, je wordt wie je in Gods ogen bent. 'Je zwijgen raakt ons diep', maar de dood heeft niet het laatste woord.”

De tekst en melodie van het lied vindt u hier en een opname (met zang van enkele cantorijleden) vindt u hier.

Sinds januari 2019 wordt in alle kerkdiensten in beide kerkgebouwen gewerkt met een raamliturgie. Deze liturgie is opgesteld door Ds. Henri Veldhuis en Ds. Elsje Braam. Na uitgebreide bespreking in de kerkenraden en op een gemeenteavond is deze liturgie eind 2018 vastgesteld en begin 2019 in gebruik genomen. 

Deze raamliturgie kunt u hier downloaden en de bijbehorende toelichting is hier te vinden.

LiturgieboekjesLiturgie in de Open Hof
Bij de liturgie van de kerkdiensten in de Open Hof schreef ds. Helma van Loon een boekje met de nodige uitleg. Het is hier beschikbaar als pdf-bestand: Gang door de Kerkdienst en het Kerkelijk Jaar.


Liturgie in de Barbara

Bij de liturgie van de kerkdiensten in de Barbarakerk is een boekje met uitleg en voorbeelden. Het is hier beschikbaar als pdf-file: Liturgie
In 1995-1996 schreef Arie Noordsij een reeks korte artikelen in het kerkblad over de liturgie van de kerkdiensten in de Grote of Barbarakerk. De artikelen werden later gebundeld tot een brochure die hier beschikbaar is als pdf-bestand: Vierende gemeente.

KoZMeestal krijgt u in de ochtenddiensten en soms ook in de avonddiensten een orde van dienst uitgereikt. In de kerkdiensten volgen wij over het algemeen het oecumenische leesrooster. De kindernevendienst volgt vaak ditzelfde rooster via het materiaal dat Kind op Zondag daarvoor aanreikt.

De cantor-organist en enkele gemeenteleden verzorgen de cantatvespers. Dit zijn ‘lekendiensten' in de avond met een eigen liturgisch karakter. De liturgie van de vesper vindt men achter in het Liturgieboekje van de Grote of Barbarakerk.

TaizeDe Oecumenische Liturgische Werkgroep verzorgt een aantal bijzondere vesperdiensten in Advent en Veertigdagentijd.

Per jaar worden door de oecumenische Taizé-werkgroep drie Taizévieringen georganiseerd en door de Stichting Kunst in de Kerk één vesper waarbij kunst centraal staat.

Open Hof
In de Open Hof wordt op zes zondagen per jaar het Heilig Avondmaal gevierd. De deelnemers komen naar voren, ontvangen brood en wijn of druivensap, en keren dan terug naar hun zitplaats. In deze viering kunnen ook gedoopte kinderen samen met hun ouders deelnemen. Eén keer in de twee jaar wordt er een ontbijt georganiseerd voor ouders met jonge kinderen, voorafgaande aan een dienst van Schrift en Tafel. Tijdens het ontbijt wordt de betekenis van het avondmaal aan de kinderen uitgelegd.

 

AvondmaalBarbarakerk
In de Grote of Barbarakerk wordt ongeveer eenmaal per zes weken het Heilig Avondmaal gevierd in een kring rondom de kerkbanken van het middenschip. Brood en alcoholvrije wijn worden aan elkaar doorgegeven. Ook kinderen zijn welkom om deel te nemen aan het Avondmaal.