Protestantse Gemeente Culemborg

Oecumene_kruisDe Oecumenische Liturgische Werkgroep verzorgt een aantal bijzondere vesperdiensten in Advent en Veertigdagentijd. Per jaar worden door de Taizé-werkgroep drie Taizé-vieringen georganiseerd. Bijzondere oecumenische diensten zijn er in de Week van de Eenheid (januari) en in de Vredesweek (september).

OecumeneIn 1969 is in Culemborg de Raad van Kerken opgericht. Dit is een samenwerkingsverband tussen diverse kerken in Culemborg, dat de onderlinge contacten tussen kerken, kerkbesturen en kerkleden wil bevorderen. De Raad vertegenwoordigt in sommige situaties de kerken naar buiten toe bij representatieve aangelegenheden en overlegsituaties.

De Raad van Kerken Culemborg heeft een eigen website.

Onder verantwoordelijkheid van de Raad van Kerken organiseert de Oecumenische Toerustingscommissie elk jaar een reeks cursussen of gesprekskringen. Twee maal per jaar verspreidt deze commissie een overzicht van het cursusaanbod. Bekijk het actuele cursusaanbod.

2015112928 8Het begon allemaal met de presen­tatie van een bijzondere ‘Voetnoot’ over de geschiedenis van de Molukse wijk tijdens een feestelijk samenzijn in de Open Hof (9 mei 2016) en daarna volgden nog meer festivi­teiten in het kader van 50 jaar Molukkers aan de Lek. Op zondag 29 november sloten we dit jubileum­jaar af met een gezamenlijke feestelijke kerkdienst. 

Bekijk de foto's

Lees meer...

Vrede verbindt 25Op zondag 20 september 2015 vond in de Grote of Barbarakerk een oecumenische viering plaats in het kader van de vredesweek, met als thema ‘Vrede verbindt’. Voorgangers waren ds. Detlef Bohlken (evangelisch-luthers) en ds. Helma van Loon (Open Hof). Muzikale medewerking werd verleend door de Barbara Cantorij o.l.v. Marijn Slappendel.

 

Klik hier om de foto's te bekijken.

 

Lees meer...