Protestantse Gemeente Culemborg

Onder verantwoordelijkheid van de Raad van Kerken organiseert de Oecumenische Toerustingscommissie elk jaar een reeks cursussen of gesprekskringen. Twee maal per jaar verspreidt deze commissie een overzicht van het cursusaanbod. Bekijk het actuele cursusaanbod.