Protestantse Gemeente Culemborg

Onze gemeente en de diverse buurten zijn voor de predikanten en andere pastoraal werkers veel te groot om iedereen te bezoeken of ‘in de gaten’ te houden. In het pastoraat moeten we geholpen worden door gemeenteleden die ons attent maken op anderen of zichzelf. Samen vormen we de gemeente Geloof_Hoop_Liefdeen zijn we verantwoordelijk voor elkaar.

Heeft u behoefte aan een persoonlijk gesprek? Aarzelt u dan niet contact op te nemen met uw buurtouderling, pastoraal medewerker, één van de ouderenpastores of één van de predikanten.