Protestantse Gemeente Culemborg

VervoerAls u niet op eigen gelegenheid naar de kerk kunt komen, kunt u gebruik maken het busvervoer via Klaartje. Klaartje beschikt over vijf bussen waarvan vier met een rolstoelvoorziening.

Vervoer voor de zondagmorgen moet uiterlijk op vrijdagmorgen tussen 9.00 en 12.00 uur worden aangevraagd (tel: (0345) 518 300). Op de website van Klaartje staat dat het vervoer op zondag pas om 10.00 uur beschikbaar is. Bij Klaartje heeft men echter verzekerd dat het mogelijk is om een reservering voor een vroeger ophaalmoment te maken omdat de kerkdienst om 10.00 uur begint.


De kosten voor het vervoer met Klaartje bedragen ca. €1,20 per rit. Mochten de kosten een probleem opleveren schroomt u dan niet om dit te melden bij de diaconie. Het busvervoer van Klaartje is ook beschikbaar tijdens de feestdagen.

We vertrouwen erop dat m.b.v. Klaartje de gang naar de kerk nog steeds goed mogelijk blijft. Mochten er zich hierin onverhoopt toch problemen voordoen dan horen we dat graag van u. Wendt u zich in dat geval tot Corry van Loenen (tel: 06 - 362 48 071).