Protestantse Gemeente Culemborg

GEBED7 20Waar? (Voortaan in de) Open Hof, Beethovenlaan 2.
Wanneer? Op de tweede en vierde donderdag van de maand, van 20.15 tot 20.45 uur; daarna (voor wie wil) uitwisseling met thee, tot 21.30 uur.

Info: Ellen Geleedst, tel. 0345 - 521953

Opgave: Niet nodig, kom gewoon langs. 

Luisteren naar een bijbeltekst, in stilte deze laten doordringen aan de hand van een paar vragen. Zo kun je een nieuw licht op je eigen leven laten schijnen en Gods lichtende aanwezigheid gewaar worden misschien. In lied en gebed zijn we samen, evenals in een uitwisseling van ervaring.

De gebedsavonden worden gezamenlijk gedragen door de Raad van Kerken Culemborg en de Stichting Ons Huis.

Iedereen is welkom.

Op de eerste donderdag van de maand is er een stilteviering in BonVie.