Protestantse Gemeente Culemborg

Op 1 maart 2024 heeft de Protestantse Gemeente de Grote of Barbarakerk overgedragen aan de Stichting Grote Barbara.

Overdracht Grote of Barbarakerk

Een aantal jaren geleden was al duidelijk dat de Protestantse Gemeente door een teruglopend ledental de kosten van beheer en instandhouding van de kerk op den duur niet meer zou kunnen dragen. Samen met de gemeente Culemborg is toegewerkt naar het oprichten van een lokale stichting voor het behoud en de exploitatie van dit monumentale kerkgebouw.

De overdracht van de kerk aan deze stichting, de Stichting Grote Barbara, is een belangrijke stap in het behoud van de kerk.

 

De stichting zorgt sinds 1 maart 2024 voor de instandhouding en de verhuur van het kerkgebouw. Het stichtingsbestuur heeft de vrijwilligers die vóór 1 maart al betrokken waren bij de instandhouding en de verhuur, gevraagd dat ook na de overdracht te willen blijven doen.

De stichting stelt zich ten doel dat de kerk een ruimte wordt voor alle Culemborgers. Een plek voor ontmoeting, voor zingeving en inspiratie, een podium voor concerten en exposities, een plek voor familiefeesten, bruiloften en uitvaarten, een ruimte voor maatschappelijke bijeenkomsten. Ook de Protestantse Gemeente zal de kerk blijven gebruiken voor haar kerkelijke activiteiten. Om de kerk beter geschikt te maken voor dit multifunctionele gebruik zal de stichting de inrichting van de kerk aanpassen, o.a. een nieuw podium, een keuken, uitbreiding van de toiletfaciliteiten en een open entree.

De Protestantse Gemeente ervaart de contacten met de stichting als inspirerend en waardevol. We zien ernaar uit dat dit prachtige kerkgebouw meer nog dan nu voor alle inwoners en bezoekers van de stad een plek voor inspiratie en samenkomst kan worden.

Meer informatie is te vinden op: www.degrotebarbara.nl.
SGB klein