Protestantse Gemeente Culemborg

Zondag 10 maart is tijdens de ochtenddienst aandacht besteed aan de overdracht van de Grote of Barbarakerk aan de Stichting Grote Barbara.

Namens de stichting was vice-voorzitter Janneke Plantenga aanwezig. Ze overhandigde aan Maarten Jansen, voorzitter van de kerkenraad, ingelijst de euro die de stichting betaalt als vergoeding voor de overdracht. Ze sprak de hoop uit dat deze een plaats kan krijgen in de kerk.

Ingelijste euro

Zij ontving op haar beurt van Frans Vrauwdeunt, voorzitter van het College van Kerkrentmeesters, symbolisch een zgn. sluitsteen. Frans legde uit dat deze steen - ook wel sleutel genoemd – symbool staat voor de opgave om de kerk in stand te houden.

Janneke Plantenga dankte onze gemeente voor het vertrouwen dat we in de stichting hebben. Ze sprake over een nieuw hoofdstuk dat vanaf 1 maart is opengeslagen en benadrukte daarmee dat sprake is van continuïteit in het gebruik van het gebouw. De stichting en onze gemeente zijn partners in het gebruik, behoud en bezieling van de kerk. Ze sprak de hoop uit dat de stichting ook in de toekomst gebruik kan maken van de onmisbare inzet van de vele vrijwilligers die in en rond het kerkgebouw actief zijn.

In de dienst stond Maarten Jansen stil bij de inspanningen die velen hebben geleverd aan het bereiken van deze mijlpaal. Hij dankte drie gemeenteleden in het bijzonder: Henk van Dijk, Arjen Smits en Jan Goed. Zij ontvingen – naast de dankwoorden – een fraai boeket bloemen.